taken from www.zambari.art.pl


30 XI 2000

Kształtować młodzieńcze postawy

Od redakcji:W "Gazecie na Plażę" opublikowaliśmy tekst "Bez-pie-czeń-stwo" - o rapowanym utworze muzycznym (spopularyzowanym przez Radiostację), którego nastoletni twórca - Zambari - wykorzystał nagrane na kasetę przemówienie dyrektorki szkoły. Zambari wyjaśniał nam, że chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko temu, że w jego szkole na ostatnim miejscu jest wolność ucznia, a na pierwszym właśnie jego bezpieczeństwo.

Pod tekstem zamieściliśmy apel do uczniów innych szkół ("Nauczycielu, strzeż się!!!") o nadsyłanie podobnych nagrań. Do redakcji nadszedł jednak tylko list od... nauczycieli opisywanej w tekście szkoły.

Protestujemy!Nasz protest dotyczy zarówno artykułu zat. "Bezpieczeństwo" W. Staszewskiego ("Gazeta" z 22 września), dotyczącego miksacji wypowiedzi dyrektora szkoły w celach rozrywkowych i kolportowania jej w Internecie, jak i apelu wynikającego z tego tekstu. Przypomina on średniowieczne polowanie na czarownice. Dochodzi do manipulacji sytuacją, na co trudno jest się zgodzić. Artykuł zdecydowanie pochwala kontrowersyjną postawę. Uważamy, że jakakolwiek inwigilacja (przypomina to czasy PRL-u) przeczy nie tylko dobremu wychowaniu, ale i kształtowaniu właściwych postaw wśród młodzieży. Jesteśmy dalecy od popierania zachowań naruszających przede wszystkim cudzą godność i dobra osobiste. Dziwi nas emocjonalność podtytułu ("Nauczycielu, strzeż się!!!"). Brzmi on jak forma odreagowania zadawnionych porachunków ze szkołą.

Przeprowadzany obecnie remont budynku szkolnego (długo oczekiwany) dyscyplinuje wszystkich. Za działalność szkoły, a także wszystko, co jest z nią związane, bezpośrednio odpowiedzialny jest dyrektor. Nie dziwią apele i nakazy. Logicznie wynikają z sytuacji. Ważne jest działanie i jego skuteczność, a nie tylko werbalny obraz. Znamy wiele osób, które pięknie mówią i nic z tej mowy nie wynika.

Lepsze jest dobre oświetlenie, funkcjonalna szatnia i łazienka, sprawne ogrzewanie itd. od najpiękniejszych zdań bez pokrycia. By właściwie kształtować młodzieńcze postawy, nie możemy przytakiwać działaniom, których środkiem jest podsłuch, manipulacja, szyderstwo, donos. Przeczą one podstawowej wartości moralnej, którą jest uczciwość. Apel "Gazety" jest przyzwoleniem na przekraczanie zdrowych norm społecznych. Stąd krok do chaosu i dezintegracji. Czy to ma służyć bez-pie-czeń-stwu?

Prosimy o umieszczenie naszego protestu na łamach gazety.

Nauczyciele II LO im. A. Mickiewicza w Gdyni (30 czytelnych podpisów)
30-11-2000 19:53

 

Taken from www.zambari.art.pl

Linia

Linia


Linia


 

 

30-11-2000 20:03
Jazda na gapę Beresia i Skoczylasa

30-11-2000 20:02
Kolejny skandal z rurą

W Częstochowie pojawił się dylemat: czy podziemna rura może zasłonić Jasną Górę?

30-11-2000 20:01
Pchły w muzeum

30-11-2000 20:00
Bezpieczny krawat

30-11-2000 19:59
Biedronka, czyli pluskwa

30-11-2000 19:58
Pogodanka Wajraka,

czyli krety czują wiosnę

30-11-2000 19:58
Cytat rocku

"Dylan chce grać w T. Love Bierut chciał grać w T. Love Pan Proper chce grać w T. Love Szekspir chciał grać w T. Love Podobno Wajda chce grać w T. Love Batman chce grać w T. Love Miłosz chce grać w T. Love Kadłubek chciał grać w T. Love"

30-11-2000 19:57
Instrukcja obsługi życia wg Pawła Borowskiego

30-11-2000 19:54
Z książki skarg i wniosków

Dziś w naszym kąciku zamiast skarg - same pochwały

30-11-2000 19:32
Nowości wydawnicze

Nauczycielski słownik

 

 

 

 tmt